Публічна інформація надається на виконання ст. 30 Закону України “Про освіту”, ст.15 Закону України “Про доступ до публічної інформації”, ст. 3 Закону України “Про відкритість використання публічних коштів”
(Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців; Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; Відомості з Єдиного державного реєстру підприємців та організацій України (ЄДРПОУ); Довідка про взяття на облік платника податків).
3. Порядок зарахування,відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти (наказ Міністерства освіти і науки України від 16.04.2018 р. №367). 4. Порядок зарахування, відрахування та переведення учнів до Сонячного НВК №43 Херсонської міської ради (затверджено рішенням педагогічної ради від 31.08.2019 р., протокол № 10). 5. Наказ від 27.08.2018 р. № 193 “Про затвердження Порядку організації пропускного режиму та правил відвідування Сонячного НВК № 43 Херсонської міської ради”. 6. Порядок організації пропускного режиму та правил відвідування Сонячного НВК №43 Херсонської міської ради. 7. Режим роботи комплексу. 8. Мова освітнього процесу: навчання здобувачів освіти здійснюється українською мовою. 9. Структура та органи управління закладу 10. Кадровий склад НВК. 11. Територія обслуговування, закріплена за закладом: селище Сонячне, Петрівка, Богданівка; дошкільний підрозділ НВК - с. Сонячне. 12. Освітня програма закладу на 2020/2021 н.р. 13. Перелік навчальних програм для учнів закладів загальної середньої освіти І та ІІ ступеня 14. Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб,які навчаються у закладі. 15. Наявність вакантних посад: відсутні. 16. Перелік додаткових освітніх та інших послуг: додаткові освітні та інші послуги закладом не надаються. 17. Матеріально-технічне забезпечення закладу. 18. Щорічне звітування директора Сонячного НВК № 43: 1. Річний звіт про діяльність закладу освіти у 2018/2019 навчальному році. 2. Звіт директора НВК за 2019-2020 н.р. 19. Результати моніторингу якості освіти (Результати державної підсумкової атестації здобувачів освіти 9-го класу за 2018/2019 н.р. 20.Кошторис закладу освіти: 1. Кошторис закладу освіти на 2019 р. 2. Кошторис на 2020 рік. 21. Умови доступності закладу освіти для навчання дітей з особливими освітніми потребами. 22. Розрахунок до бюджетного запиту по поточним та капітальним видаткам на 2020 рік. 23. Фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих коштів ( у т.ч. кошти, отримані як благодійна допомога). -Фінансовий звіт за липень/серпень 2019 року. -Фінансовий звіт за вересень 2019 року. -Фінансовий звіт за жовтень 2019 року. - Фінансовий звіт за листопад 2019 року. - Фінансовий звіт за грудень 2019 року. - Фінансовий звіт за січень 2020 рік. - Фінансовий звіт за лютий 2020 рік. - Фінансовий звіт за березень 2020 рік - Фінансовий звіт за квітень 2020 рік - Фінансовий звіт за травень 2020 рік - Фінансовий звіт за червень 2020 рік - Фінансовий звіт за липень 2020 рік - Фінансовий звіт за серпень 2020 рік 24. Положення про педагогічну раду (затверджене рішенням педагогічної ради від 31.08.2018 р., протокол №10). 25. Антибулінгова політика комплексу: 25.1. Наказ від 05.09.2019 р. № 241 “Про призначення уповноваженої особи з прав дитини”. 25.2. Порядок подання та розгляду заяв про булінг. 25.3. Зразок заяви про випадок булінгу (цькування). 25.4. Порядок реагування на доведені випадки булінгу та відповідальність осіб, причетних до цькування. 25.5. План заходів з профілактики булінгу Сонячного НВК №43 Херсонсько міської ради. 26. Інструкція з діловодства Сонячного НВК № 43 Херсонської міської ради. 27. Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти в Сонячному НВК №43 Херсонської міської ради. 28. Тимчасовий порядок організації освітнього процесу в період карантину в зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби. 29. Алгоритм дій керівника у разі виявлення у здобувача освіти та/або працівника ЗЗСО ознак гострого респіраторного захворювання. 30. Інструкція з безпеки життєдіяльності “Щодо попередження та виявлення коронавірусної інфекції”. 31. Інструкція з безпеки життєдіяльності про дотримання учнями обмежень задля запобі- гання поширенню ГРВІ COVID-19, спричиненої корона вірусом SARS-COV-2.
Сонячний навчально-виховний комплекс “Дошкільний навчальний заклад-загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів” №43 Херсонської міської ради